14 نكته‌ي اساسى در تنظيم قراردادها

 

گردآورنده: وحید آشورزاده (كارشناسي‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي)

 

1- در صورت قلم‌خوردگی در متن قرارداد، علت و اصلاحیه‌ي آن، قید و به امضاي طرفین برسد.
2- نسخه‌های قرارداد بایستی به تعداد افراد ذینفع باشد.
3- قبل از تنظیم قرارداد، راجع به مفاد و مندرجات آن توافق گردد.
4- شهود بیش‌تر در قرارداد به استحکام و قوت آن می‌افزاید. (حداقل دو شاهد مرد)
5- در قرارداد نمونه (چاپی) بندهایی که مورد نظر طرفین نیست، تصریح و اصلاح گردد.
6- از امضاي قرارداد بدون حضور طرف دیگر و قبل از احراز سمت و هویت وی، خودداری شود.
7- چنان‌چه فروشنده، مالک رسمی نباشد؛ باید سمت وی در قرارداد تصریح گردد.
8- اگر میزان مالکیت فروشندگان متفاوت است، سهم مالکیت هر یک قید شود.
9- در صورتی که یکی از طرفین قرارداد، ورثه باشد؛ ارائه‌ي انحصار گواهی حصر وراثت الزامی است.
10- قراردادهای تنظیمی در بنگاه معاملات حتی با آرم و مهر بنگاه، سند عادی محسوب می‌شود.
11- اگر خریداران متعدد هستند، میزان مشارکت هر یک مشخص گردد.
12- در نوشتن میزان مورد معامله، دقت شود؛ مثلاً شش دانگ یا سه دانگ.
13- مساحت بر طبق سند مالکیت قید شود و اگر مورد معامله، اصلاحی دارد؛ مراتب قید گردد.
14- توابع و لواحق مورد معامله حتی‌المقدور قید و تصریح شود.

 

 


نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب پربازدید امسال

مطالب اخیر

درباره ما

 

هفته نامه‌ي اجتماعي، سياسي « طلوع خراسان »

ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل: اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺷﻮﺷﺘﺮي

دفتر مرکزی: خراسان جنوبي - قاین - خ امام رضا (ع) - جنب بانک کشاورزی مركزي

ایمیل: tolueqaenat[at]yahoo.com

صندوق پستی: 156

دفتر تحريريه: 32525090

دفتر تبليغات: 32531234

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺤﺼﺎري ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان: ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺸﺮ ﺑﯿﻠﺒﻮرد ﻋﺮش ﻃﻼﯾﯽ ﮐﯿﺶ 88546630


***


* «ﻃﻠﻮع خراسان» نشريه‌اي ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮔﺮوه ﯾﺎ ارﮔﺎﻧﯽ، واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

* ﻣﻄﺎﻟﺐ نویسندگان، دﯾﺪﮔﺎه نشريه نمی‌باشد.

* نشريه در وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ رﺳﯿﺪه، آزاد اﺳﺖ.

مطالب پربازدید ماه

ورود اعضا

ورود به بخش کاربری و یا ثبت نام اعضای جدید .

مسیر سایت

  • .:
  • بازدید امروز 1177
  • -
  • بازدید کل 2724905