حکایت امام رضا(ع) و قاضی متخلف

 

در زمان امام رضا(ع) حاکم مدینه می‌خواست مردی را بدون محاکمه بکشد. امام رضا(ع) به او فرمود: «به‌راستی این فرمان خدا است که بر زبان تو جاری شده است؟ چه کسی به تو اجازه داده بی‌آن‌که تحقیق کنی، مسلمانی را متهم سازی و بی‌آن‌که سخن او را بشنوی، حکم به مجازات او دهی؟»
حاکم گفت: «اصلاً او متهم نیست بلکه مجرم است. تمام مردم مدینه و قبایل اطراف، از شرارت‌های او و پدرش مطلع هستند. ثانیاً شنیدن سخن موجود خبیثی که خون چندین مسلمان را به طور قطع و یقین بر عهده دارد، بر من که حاکم مدینه و قاضی منتخب خلیفه هستم، واجب نیست».
امام(ع) خطاب به او فرمود: «شنیدن سخن هر محکومی، واجب است حتی اگر در جرم او تردیدی نباشد».

 

 


نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب پربازدید امسال

مطالب اخیر

درباره ما

 

هفته نامه‌ي اجتماعي، سياسي « طلوع خراسان »

ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل: اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺷﻮﺷﺘﺮي

دفتر مرکزی: خراسان جنوبي - قاین - خ امام رضا (ع) - جنب بانک کشاورزی مركزي

ایمیل: tolueqaenat[at]yahoo.com

صندوق پستی: 156

دفتر تحريريه: 32525090

دفتر تبليغات: 32531234

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺤﺼﺎري ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان: ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺸﺮ ﺑﯿﻠﺒﻮرد ﻋﺮش ﻃﻼﯾﯽ ﮐﯿﺶ 88546630


***


* «ﻃﻠﻮع خراسان» نشريه‌اي ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮔﺮوه ﯾﺎ ارﮔﺎﻧﯽ، واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

* ﻣﻄﺎﻟﺐ نویسندگان، دﯾﺪﮔﺎه نشريه نمی‌باشد.

* نشريه در وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ رﺳﯿﺪه، آزاد اﺳﺖ.

مطالب پربازدید ماه

ورود اعضا

ورود به بخش کاربری و یا ثبت نام اعضای جدید .

مسیر سایت

  • .:
  • بازدید امروز 1150
  • -
  • بازدید کل 2724878