نوروز

 

حسن مختاري (نويسند‌ه و شاعر)

 

مرا بال پريدن داد نوروز
هواي باده‌خوردن داد نوروز
به كوه و دشت و صحرا، جام در جام
به كف پيمانه‌بردن داد نوروز
سرود سرخوش مرغان عاشق
پيام پركشيدن داد نوروز
طراوت بر بسيط خاك جوشيد
زمان آهنگ خواندن داد نوروز
نسيم از لابه‌لاي شاخساران
نفس در آن دميدن داد نوروز
هَزار و سار و قمري بي‌قرارند
به كوهستان خزيدن داد نوروز
به دامانش نشسته حله‌اي سبز
به پايش چرخ‌خوردن داد نوروز
تذرو و كبك و آهو مي‌خرامند
به دام و دَد دويدن داد نوروز
بيا آهنگ جوشيدن تو بشنو
ز نوميدي بريدن داد نوروز
پس از هر سختي‌اي نوروز آيد
بر اين پرده دريدن داد نوروز
ز گوش و چشم و دل آواز بشنو
تو را اندام ديدن داد نوروز
ز هر گل مي‌توان پيغام بگرفت
پيام گل شنيدن داد نوروز
كه روز از نو رسيده، كهنه نو شد
تو را فصل رسيدن داد نوروز
به مهري شاد كم افسرده‌اي
محبت را چشيدن داد نوروز
به روي فقر، دستي نو گشاييد
كه اين در را گشودن داد نوروز
در ايامي كه محنت باده پر كرد
تو را دست چكيدن داد نوروز
تو «مختاري» غمت از دل به در كن
تو را مهر سرودن داد نوروز

 

 


نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب پربازدید امسال

مطالب اخیر

درباره ما

 

هفته نامه‌ي اجتماعي، سياسي « طلوع خراسان »

ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل: اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺷﻮﺷﺘﺮي

دفتر مرکزی: خراسان جنوبي - قاین - خ امام رضا (ع) - جنب بانک کشاورزی مركزي

ایمیل: tolueqaenat[at]yahoo.com

صندوق پستی: 156

دفتر تحريريه: 32525090

دفتر تبليغات: 32531234

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺤﺼﺎري ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان: ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺸﺮ ﺑﯿﻠﺒﻮرد ﻋﺮش ﻃﻼﯾﯽ ﮐﯿﺶ 88546630


***


* «ﻃﻠﻮع خراسان» نشريه‌اي ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮔﺮوه ﯾﺎ ارﮔﺎﻧﯽ، واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

* ﻣﻄﺎﻟﺐ نویسندگان، دﯾﺪﮔﺎه نشريه نمی‌باشد.

* نشريه در وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ رﺳﯿﺪه، آزاد اﺳﺖ.

مطالب پربازدید ماه

ورود اعضا

ورود به بخش کاربری و یا ثبت نام اعضای جدید .

مسیر سایت

  • .:
  • بازدید امروز
  • -
  • بازدید کل 779457