جايگاه انسان در نظام آفرينش

 

سيد‌ هاشم صدر (كارشناس علوم ‌اجتماعي)

 

 

آيا تابه‌حال هيچ با خود فكر كرده‌ايد كه مقام و منزلت انسان در نظام آفرينش و نزد خدا چه‌قدر است؟ زماني كه خداوند تصميم به خلقت بشر گرفت، عده‌اي از ملائكه در مقام اعتراض برآمدند و گفتند: «باز مي‌خواهي موجودي بيافريني كه در زمين فساد كند؟». گو اين‌كه قبل از ما انسان‌ها، موجودات ديگري شبيه يا عين انسان فعلي بر روي كره‌ي زمين زندگي مي‌كرده‌اند و فساد ايجاد مي‌نمودند و از اين بابت، فرشتگان خاطره‌ي تلخي از اين موجود داشتند و اين در حالي بود كه خداوند عزم خود را براي خلقت بشر، جزم نموده بود. البته پيش‌بيني فرشته‌ها خيلي هم بي‌مورد نبود و تا اندازه‌اي، درست از آب درآمد و همين بشر دو پا با قتل، غارت، چپاول و خون‌ريزي هم‌نوع خود، اعمالي را مرتكب شد كه روي هر درنده‌اي را سفيد نمود.
به هر حال، خلقت انسان صورت پذيرفت و خداوند به خودش تبريك گفت. حال بعد از خلقت، خدا انسان را به حال خود واگذاشت و او را رها نمود. خدا در قرآن، انسان را جانشين و خليفه‌ي خود در روي زمين معرفي نموده و اين مقامي است كه خدا به هيچ يك از مخلوقات ديگر خود، تفويض ننموده است. از بين همين انسان‌ها، افراد وارسته و صالح را به‌عنوان پيامبر و امام، به مردم معرفي نمود و هيچ زماني، زمين را خالي از وجود آن‌ها نگذاشت. براي هر امام و پيامبري، معجزه‌اي قرار داد تا مردم ضمن مشاهده‌ي آن، به صدق گفتار وي اطمينان نموده و به وي ايمان آورند. كتاب آسماني خود را تحت عنوان قرآن، بر پيامبر نازل نمود و تمام دستورات دنيوي و اخروي و واجبات و محرمات را در قالب آيات نوراني، به مردم گوشزد نمود تا ضمن تلاوت روزانه‌ي قرآن، با آن انس گرفته و لحظه‌اي در زندگي، احساس تنهايي نكنند و موقع تلاوت آن، انگار خدا با آن‌ها حرف مي‌زند.
زمين را پر از حيوانات، پرندگان، خزندگان، چرندگان، انواع محصولات كشاورزي، نوشيدني‌هاي متفاوت و... نمود تا انسان براي رفاه و آسايش بيش‌تر خود و براي ادامه‌ي حيات، از اين مخلوقات استفاده‌ي غذايي، تجاري و... ببرد.
ائمه و پيامبران در ادوار مختلف براي راهنمايي و هدايت بشر، نهايت سعي و تلاش خود را كردند و از هيچ كوششي دريغ ننمودند و خيلي از آن‌ها، جان‌شان را در اين راه، فدا نمودند و به دست بدخواهان و گمراهان، شهيد گشتند.
علي‌رغم اين‌كه خداوند تمام وسايل و اسباب هدايت بشر را در اختيار وي قرار داد ولي باز هم در راستاي رحمانيت و رحيميت خود، امتياز بزرگ ديگري را به وي ارزاني داشت و آن «توبه» است. مسلماً خدا مي‌دانست كه اين انسان در شرايط گوناگون و بنا به دلايلي، از مسير راست منحرف شده و امور خلافي را در دنيا مرتكب خواهد شد. براي اين‌كه انسان مأيوس نشود و درهاي رحمت ذات باري‌تعالي را به روي خود بسته نداند؛ هر آينه مي‌تواند بعد از گناه، اظهار پشيماني نموده و تحت شرايطي كه مستلزم توبه است، توبه نمايد؛ به شرط آن‌ كه بعد از توبه، ديگر آن عمل خلاف را انجام ندهد و توبه‌ي او واقعي باشد.
خداوند در جاي‌جاي قرآن، اوصاف بهشت و جهنم را براي بشر مجسم نموده و نيكوكاران را وعده‌ي بهشت و بدكاران را وعده‌ي جهنم داده است.
خداوند همچنين انسان را در دو جنس متفاوت آفريد تا ضمن ازدواج با هم، در كنار هم به آرامش دست يابند و احساس تنهايي نكنند. به انسان، اعضا و جوارح مختلف عطا نمود تا با هر كدام از آن‌ها، نيازهاي روحي و جسمي خود را به نحو مطلوب برطرف نمايد تا ضمن ادامه‌ي حيات، كسر و كمبودي در زندگي احساس ننمايد.
مرگ را براي انسان قرار داد و آن را نه به معناي عدم و نيستي بلكه به منزله‌ي پايان يك دوره از زندگي و شروع يك مرحله‌ي جديد كه همانا جهان باقي و ابدي است، معرفي نمود.
البته به جهت اين‌كه انسان، خيلي سرگرم زندگي دنيوي نشود و به نوعي در خود و زندگي روزمره فرو نرود؛ هرازگاهي او را به عناوين مختلف در معرض آزمايش قرار مي‌دهد تا انسان خودش را محك بزند و بداند در كجاي مراتب ايمان قرار دارد. مجاري آزمايش خداوندي در دنيا متعددند؛ ازجمله حوادث طبيعي مانند سيل، زلزله، طوفان، خشكسالي، قحطي و... و نيز پديده‌هايي مثل ثروت، فقر، شهرت، همسر، فرزند، همسايه، مرگ عزيزان و... اين‌ها همه وسايل آزمايش هستند كه هر انساني ممكن است بر اساس حكمت خداوند، با يك يا چند مورد از اين موارد، در بوته‌ي آزمايش قرار گيرد.
اين است مقام و منزلت انسان در دستگاه آفرينش. به اميد آن‌كه هر انساني به اين مقام و منزلت با هر روش و وسيله‌اي كه خودش مي‌داند، پي برده و بداند كه خلقت او، عبث و بيهوده نبوده و بايد با گفتار و رفتار خود و پرستش خالق، اين خلقت نيكو و مبارك را پاس بدارد و ارج نهد ان‌شاءا...

 

 


نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب پربازدید امسال

مطالب اخیر

درباره ما

 

هفته نامه‌ي اجتماعي، سياسي « طلوع خراسان »

ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل: اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺷﻮﺷﺘﺮي

دفتر مرکزی: خراسان جنوبي - قاین - خ امام رضا (ع) - جنب بانک کشاورزی مركزي

ایمیل: tolueqaenat[at]yahoo.com

صندوق پستی: 156

دفتر تحريريه: 32525090

دفتر تبليغات: 32531234

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺤﺼﺎري ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان: ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺸﺮ ﺑﯿﻠﺒﻮرد ﻋﺮش ﻃﻼﯾﯽ ﮐﯿﺶ 88546630


***


* «ﻃﻠﻮع خراسان» نشريه‌اي ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮔﺮوه ﯾﺎ ارﮔﺎﻧﯽ، واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

* ﻣﻄﺎﻟﺐ نویسندگان، دﯾﺪﮔﺎه نشريه نمی‌باشد.

* نشريه در وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ رﺳﯿﺪه، آزاد اﺳﺖ.

مطالب پربازدید ماه

ورود اعضا

ورود به بخش کاربری و یا ثبت نام اعضای جدید .

مسیر سایت

  • .:
  • بازدید امروز 286
  • -
  • بازدید کل 2636204