شناسنامه مي‌خريم

 

حسن مختاري (نويسند‌ه و شاعر)

 

نمكي داد مي‌زد و مي‌گفت:

«مي‌خرم كفش كهنه را جفت ‌جفت

نان خشك و مس و نيكل كهنه

هرچه داري بياور از خانه

گاز، يخچال، پنكه، آب‌گرم‌كن

روزنامه، كتاب، قلم، پاك‌كن»

پيرزن درب خانه را وا كرد

نمكي را دمي تماشا كرد

گفت: «من را سجلي كهنه بود

مي‌خري؟ صاحبش كه خفته بود»

نمكي گفت: «مي‌خرد فردا

وانت ديگري بيايد اين‌جا

او تو را آرد مي‌دهد روغن

مُهرها مي‌زند بر آن صد من

او تو را وعده مي‌دهد به دروغ

بر سر سفره مي‌زند آروغ

نكند مفت اين سجل بدهي

به دو من قند و آرد دل بدهي

تو كه اين كيسه پر سجل داري

كدخدايي هزار دل داري

مي‌خرد او شناسنامه ز تو

مي‌كند مهر زير نامه‌ي تو

شهر را دوره‌گرد بسيار است

وانتش پر اثاث رهوار است»

تو كه «مختاري» يك سجل داري

بي‌خودي خويش را خجل داري

 

 


نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب پربازدید امسال

مطالب اخیر

درباره ما

 

هفته نامه‌ي اجتماعي، سياسي « طلوع خراسان »

ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل: اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺷﻮﺷﺘﺮي

دفتر مرکزی: خراسان جنوبي - قاین - خ امام رضا (ع) - جنب بانک کشاورزی مركزي

ایمیل: tolueqaenat[at]yahoo.com

صندوق پستی: 156

دفتر تحريريه: 32525090

دفتر تبليغات: 32531234

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺤﺼﺎري ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان: ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺸﺮ ﺑﯿﻠﺒﻮرد ﻋﺮش ﻃﻼﯾﯽ ﮐﯿﺶ 88546630


***


* «ﻃﻠﻮع خراسان» نشريه‌اي ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮔﺮوه ﯾﺎ ارﮔﺎﻧﯽ، واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

* ﻣﻄﺎﻟﺐ نویسندگان، دﯾﺪﮔﺎه نشريه نمی‌باشد.

* نشريه در وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ رﺳﯿﺪه، آزاد اﺳﺖ.

مطالب پربازدید ماه

ورود اعضا

ورود به بخش کاربری و یا ثبت نام اعضای جدید .

مسیر سایت

  • .:
  • بازدید امروز 1333
  • -
  • بازدید کل 2726380