توسعه‌ي ورزش قاینات در گرو خرَد جمعی

خسرو جعفري (كارشناس تربيت‌بد‌ني و علوم ورزشي)

برخي از كارشناسان و صاحب نظران در حوزه ورزش قاينات به اين اصل اعتقاد دارند كه ورزش  در شهرمان يك ابزار در خدمت مردان سياسي است اما در مقابل عده ای هم به ورزش از بعد ارزشي و فرهنگي نگاه مي‌كنند. اخيراً بحث ورزش و انتخاب سكان دار براي اداره ورزش قاين در بين ورزشکاران و حتی غير ورزشی ها داغ شده است. ضمن این که با تمام كاستي ها در این حوزه مدیر فعلي اداره را فردي بسيار كوشا و دلسوز در امر ورزش مي‌دانم و اين سخن را نه براي دفاع از ايشان بلكه تلنگري براي كساني مي‌دانم كه هر روز رئيس جديدي تعيين مي‌كنند بدون آن كه از ورزش يا مقوله تربيت بدني اطلاعات كافي داشته باشند. وقتي از تربيت بدني صحبت مي‌كنيم بايستي ابتدا يك تعريف جامع از اين موضوع يا پديده داشته باشيم و آن این که تربيت بدني پديده‌اي است با ابعاد متنوع كه كاربردهاي متفاوتي را از خود بروز مي‌دهد. يعني مقوله اي است كه با فرهنگ، اقتصاد، اجتماع، بهداشت، سياست و... ارتباط مستقيمي دارد. ورزش يك مقوله صرفاً اقتصادي، سياسي يا فرهنگي به حساب نمي‌آيد. ورزش، كاركردهاي گوناگوني دارد مهم‌ترين نكته اي كه مي توان در اين رابطه بيان كرد، اين است كه بايستي ما مباني نظري ورزش را در جوامع مختلف مورد بررسي قرار بدهيم يعني دولت مردان انتظارات خود را در رابطه با بحث گسترده ورزش كاملاً روشن كرده و مبتني بر آن انتظارات و مباني نظري، طرحها، ايده‌ها و برنامه های ورزشي خود را دنبال كنند. تا زماني كه يك تعريف دقيق و مدون در حوزه ورزش نداشته باشيم نباید انتظارات گوناگوني از ورزش داشت. ما بايد ابتدا انتظارات خود را از دستگاه ورزش بيان كنيم و با توجه به امكانات موجود، نتيجه دريافت كنيم. ما در حوزه ورزش در رابطه با تبيين مباني نظري و خواسته ها و انتظارات از ورزش كار خاصي انجام نداده‌ايم به همين دليل شاهد فراز و فرودهاي فراواني در ورزش قاينات بوده‌ايم. باید ابتدا تعريف دقيقي از ورزش و كاركردهاي آن در جامعه قاين با مختصات ديني، فرهنگي، اجتماعي و جغرافيايي آن داشته باشيم و بعد از آن، برنامه ريزي يا اظهارنظر كنيم. آنچه كه امروز به اسم ورزش در شهر ما جريان دارد فاقد آن هويتي است كه ما به دنبال آن هستيم. اميدوارم كه مسئولان و صاحب‌نظران هرچه زودتر اين گام مهم را بردارند و با يك تعريف دقيق و كاملاً كارشناسي‌شده بتوانيم شاهد رونق ورزش شهرستان باشيم.
در اینجا بحث اصلي، انتصاب‌ مدیران‌ ورزش‌ شهرستان است. ما هیچ‌ گاه‌ آن‌ اهمیتی‌ را كه‌ نسبت‌ انتصاب‌ مدیران‌ سایر دستگاه‌ها قائلیم، در حوزه‌ی ورزش نداشته‌ایم. یعنی‌ شاید برای‌ ما مهم‌ بوده‌ كه‌ حتماً‌ در حوزه‌ بهداشت‌ و درمان، یك‌ فرد متخصص‌ و پزشك، مسؤ‌ولیت‌ این‌ كار را به‌ عهده‌ بگیرد كه‌ درك‌ صحیحی‌ از ابعاد و پیچیدگی‌های‌ كار را داشته‌ باشد و بتواند به‌ خوبی‌ مدیریت‌ و هدایت‌ كند. اما پیشینه‌ي‌ انتصاب‌ مدیران‌ در حوزه‌ ورزش‌ به‌ ما می‌گوید كه‌ رویكرد مسؤ‌ولان‌ به‌ ورزش‌ باز هم‌ یك‌ رویكرد غیرتخصصی‌ و غیركارشناسی‌ بوده‌ است. به‌ نوعی، ورزش‌ جایگاهی‌ بوده‌ كه‌ مسؤ‌ولیت‌ آن‌ به‌ فردی‌ واگذار می‌شده‌ كه‌ وابستگی‌ خاصی‌ به‌ یك‌ جناح‌ سیاسی‌ داشته‌ است. ظاهراً‌ در موازنه‌ قدرت، حوزه‌ مسؤ‌ولیت ورزش‌ هم‌ به‌ نوعی‌ بین‌ جناحهای‌ سیاسی‌ خاص‌ تقسیم‌ شده‌ است. ای‌ كاش‌ با یك‌ برنامة‌ از پیش‌ تعیین‌ شده‌ این‌ گونه‌ عمل‌ می‌شد که ورزش‌ برای‌ مردان سیاسی، مهم‌ تلقی‌ شود. طبیعی‌ است‌ كه‌ وقتی‌ فردی‌ به‌عنوان‌ مدیر ورزش ‌شهر از یك‌ جناح‌ سیاسی‌ خاص‌ و بدون‌ شناخت‌ لازم‌ از پیچیدگی‌ها و ابعادی‌ كه‌ این‌ پدیده‌ دارد، در رأس‌ مجموعه‌ قرار می‌گیرد، چون‌ فردی  سیاسی‌ است‌ باور جامعه این‌ است که‌ مسئولين به‌ ورزش‌ با یك‌ رویكرد سیاسی‌ نگاه‌ می‌كنند. ما متأسفانه‌ در حوزه‌ مدیریت‌ ورزش‌ گام‌ دوم‌ را نیز درست‌ برنداشته‌ایم. به‌ همین‌ دلیل، مدیرانی‌ كه‌ برای‌ حوزه‌ ورزش‌ منصوب‌ شدند، بدون‌ برنامه‌ریزی‌ قبلی، حركت‌هایی‌ در حوزه‌ ورزش‌ داشتند. گاه‌ دیده‌ایم‌ كه‌ بیشتر سعی‌ شده‌ كه‌ به‌ جنبه‌ فرهنگی‌ ورزش‌ توجه‌ شود؛ گاه‌ با یك‌ رویكرد اقتصادی‌ به‌ ورزش‌ نگاه‌ شده‌ است؛ گاهی‌ هم‌ به‌ ورزش‌ قهرمانی‌ خیلی‌ توجه‌ شده‌ است آن‌هم با نتایج‌ ضعیف‌ و به‌ گونه‌ای‌ كه‌ هزینه‌ و خروجی‌ آن‌ با هم‌ برابر نبوده است. شاید در آینده‌ هم شاهد توجه‌ به‌ یك‌ حوزه‌ دیگر و یك‌ رویكرد دیگر باشیم اما امیدواریم‌ با تدوین‌ طرح‌ جامع‌ ورزش‌ شهر، به‌ عبارتی، تكلیف‌ ورزش‌ شهر مشخص‌ شود. یعنی‌ بدانیم‌ كه‌ تعریف‌ ورزش‌ در شهرمان ‌ چیست؟ چه‌ انتظارات‌، چه‌ كاركردها و چه‌ رویكردهایی‌ را خواهد داشت؟ به تبع آن تقسیم‌ كار، سازماندهی، تشكیلات‌ (جذب نيروي انساني متخصص و رؤساي هياتهاي ورزشي) و برنامه‌های‌ مبتنی‌ بر آن‌ طرح‌ هم‌ می‌تواند در راستای توسعه ورزش شهرستان باشد.
مسئله‌ی دیگر بحث جرايد ورزشي است. روزنامه‌ها در ورزش نقش بسيار تعيين كننده‌ای دارند اگر امروز ورزش در سطح دنيا بيشترين مخاطب را نسبت به ساير مسايل فرهنگي، سیاسي و اجتماعي دارد به این خاطر است که رسانه‌ها نقش خود را در قبال آن خوب انجام داده اند. با بررسی نشریات در سطح شهرستان متوجه خواهیم شد كه تاكنون حتي يك نشريه تخصصي ورزشی در قاين چاپ نشده است يا نشريات موجود يك شماره مخصوص ورزش چاپ نكرده اند و فقط در اخبار ورزشي يا يك ستون بسنده كرده اند و گاهاً با انتشار مقالاتي به نقد و بررسی ورزش پرداخته اند. ورزش بدون جرايد و رسانه‌ها يعني يك محيط سوت و كور و بدون مخاطب؛ پس لازم است همه‌ی جراید شهرستان اخبار ورزشي شهر را هر چند كوچك انعكاس دهند تا در جهت تشويق و ترغيب مردم به امر ورزش نقشي را ايفا کرده باشند.
بحث ديگر در شناخت ورزش قاين اين است كه تعداد اماكن ورزشي قاينات متناسب با رشد جمعيت ورزشكاران افزايش پيدا نكرده است، كه اين هم به سياست‌هاي اشتباه دولت مردان گذشته اعم از مديركل، نمايندگان، فرمانداران و رؤساي قبلي اداره بر مي گردد كه اهميت چنداني به رشد اماكن ورزشي نداده اند و به داشته هاي خود قانع بوده اند و حتي با اجراي سياست‌هاي غلط خود حاضر بودند بودجه ميلياردي در يكي از نقاط شهرستان صرف ساخت سالن ورزشي شود كه بيشتر اوقات ورزشكاري در آن ديده نمي شود و در بخشي ديگر كه استعداد باالقوه اي در ورزش دارند فاقد سالن ورزشي باشند. اين را تمامي ورزشكاران قاين مي‌دانند كه چندين سال است كه ورزش قاينات در حسرت يك سالن حداقل 2500 نفري است كه بتوان تمام مسابقات استاني و كشوري را در آن برگزار نمود.
بحث بعدي در مورد ورزش قاينات بحث همگاني كردن ورزش مي باشد. يكي از مواردي كه هميشه در ورزش مطرح بوده است احياي ورزشهاي بومي و محلي در سطح شهرستانها مي‌باشد. قاينات پتانسيل مطرح شدن در اين بخش از ورزش را دارد شاهد اين گفته «مقام سوم كشور در مسابقات دانش‌آموزی در اصفهان» است كه توسط دانش‌آموزان اين شهرستان كسب شد ولي متاسفانه برخي از مسئولين ورزش استان چه در آموزش و پرورش و چه در اداره كل ورزش و جوانان حمایتهای لازم را از این بخش ورزش ندارند. يا برگزاري همايش‌هاي پياده‌روي ابزار مناسب دیگری در جهت همگانی کردن ورزش است اما در کمال تاسف بودجه هاي كلاني در مركز استان صرف اين همايشها مي شود ولي در شهرهاي استان براي تهيه جوايز آن با مشكل مالي روبه رو هستيم.
مطلب ديگر اينکه ورزش، مقوله جذابي است و با روحيه انسانها خصوصاً جوانان و نوجوانان بسيار سازگار می باشد يعني هيجاني كه در ورزش جاري و ساري است در هيچ پديده ديگري وجود ندارد و اين امر باعث شده است تا هر كس خواسته يا ناخواسته در امورات ورزشي نظر بدهد و به نوعی صاحب نظر در این مقوله زیاد است حال باید دید كه در شرايط فعلي آيا كسي حاضر به قبول پست رياست اين اداره مي باشد؟ چند گزينه معرفي شدند كه با شرايط حاكم بر ورزش شهر عطايش را به لقايش بخشيدند يا به نوعي ريسك نكردند. اين را بايد پذيرفت كه مدير موفق كسي است كه در اين شرايط بتواند با تمامي كمبودها كار كند و با يك مديريت جهادي ورزش شهر را رونق بخشد پس بيايیم كلاهمان را قاضي كنيم و بي جهت و به دور از منطق، رئيس تشكيلات يا خود ورزش را نقد نكنيم و با خرد جمعي و به دور از مسايل جناحي و با مشاوره گرفتن از بزرگان و كارشناسان، ورزش شهرستان را دريابيم.


نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب پربازدید امسال

مطالب اخیر

درباره ما

 

هفته نامه‌ي اجتماعي، سياسي « طلوع خراسان »

ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل: اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺷﻮﺷﺘﺮي

دفتر مرکزی: خراسان جنوبي - قاین - خ امام رضا (ع) - جنب بانک کشاورزی مركزي

ایمیل: tolueqaenat[at]yahoo.com

صندوق پستی: 156

دفتر تحريريه: 32525090

دفتر تبليغات: 32531234

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺤﺼﺎري ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان: ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺸﺮ ﺑﯿﻠﺒﻮرد ﻋﺮش ﻃﻼﯾﯽ ﮐﯿﺶ 88546630


***


* «ﻃﻠﻮع خراسان» نشريه‌اي ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮔﺮوه ﯾﺎ ارﮔﺎﻧﯽ، واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

* ﻣﻄﺎﻟﺐ نویسندگان، دﯾﺪﮔﺎه نشريه نمی‌باشد.

* نشريه در وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ رﺳﯿﺪه، آزاد اﺳﺖ.

مطالب پربازدید ماه

ورود اعضا

ورود به بخش کاربری و یا ثبت نام اعضای جدید .

مسیر سایت

  • .:
  • بازدید امروز 1389
  • -
  • بازدید کل 2726436