هوایی که تنفس می‌کنیم


وقتي در تقويم يك كشور، یک روز به یک موضوع خاص نام‌گذاری مي‌شود؛ نشان مي‌دهد كه آن موضوع از اهمیت خاصي برخوردار است. در تقويم كشور ايران، 14 آبان به‌عنوان «روز فرهنگ عمومی» نام‌گذاري شده است.
«فرهنگ عمومي» به‌معناي فرهنگ غالب و گسترده‌اي است كه در ميان عموم جامعه، رواج و رسوخ دارد كه نه اجبار رسمي بلكه اجبار اجتماعي غيررسمي، عامل پذيرش آن از سوي مردم است و فراتر از گروه‌ها و اقشار خاص، در همه‌ي‌ جامعه مورد قبول است. به‌طور كلي مي‌توان گفت ارزش‌ها، باورها، هنجارها، هنرها، آيين‌ها، افسانه‌ها، اسطوره‌ها، ادبيات و... همگي در تعريف «فرهنگ» جاي مي‌گيرد.
كيفيت و مسير حركت به‌سوي پيشرفت يا پسرفت هر جامعه، تحت‌تأثير فرهنگ عمومي آن است. شناخت و بررسي فرهنگ عمومي براي حركت در مسير رشد و توسعه اهميت دارد؛ چراكه فرهنگ عمومي يك جامعه، اولين و مهم‌ترين زمينه‌ي شكل‌گيري بسياري از رفتارها و منش‌ها در نسل جوان و نوجوان است. همان‌طور كه فرهنگ يك جامعه، يك‌شبه به‌وجود نمي‌آيد؛ یک‌شبه نيز تغییر نمی‌کند.
كشور ايران در طول تاريخ، مورد تازش و هجوم اقوام مختلف قرار گرفته است، از مغول‌ها تا عرب‌ها اما حتي سلطه و حاكميت سياسي اين اقوام بيگانه نتوانسته است فرهنگ ايراني مردم اين سرزمين را از بنيان عوض كند و حتي گاهي فرهنگ ايراني باعث تغييراتي در فرهنگ‌هاي بيگانه شده است.
بنابراين برنامه‌ريزان فرهنگي كشور در سطح كلان و خرد بايد بر آن‌چه كه مورد پذيرش همه‌ي مردم يك جامعه است، تأكيد كنند و با غني‌ساختن و قوي‌كردن آن‌ها باعث رشد جامعه شوند تا فرهنگ عمومي جامعه در گذر زمان، دچار تغييرات منفي نشود. اگر بخواهيم انديشه‌هاي گروهي خاص را با زور به مردم اين سرزمين بباورانيم؛ فرقي با بيگانگاني كه شبيخون فرهنگي مي‌زنند، نخواهيم داشت. يادمان نرود كه رهبر معظم انقلاب در تشريح نام‌گذاري امسال به‌نام «فرهنگ و اقتصاد» تأکید کردند: «فرهنگ از اقتصاد مهم‌تر است؛ چون فرهنگ به‌معنای هوایی است که تنفس می‌کنیم. اگر هوا تمیز باشد، آثاری دارد و اگر کثیف باشد، آثار دیگری دارد ... فرهنگ یعنی ایمان به باورهای مردم، عادات مردم و چیزهایی که مردم با آن سروکار دارند ... نمی‌خواهیم بگوییم همه‌ي آسیب‌های فرهنگی، کار بیگانگان است. خود ما هم مقصریم».


نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب پربازدید امسال

مطالب اخیر

درباره ما

 

هفته نامه‌ي اجتماعي، سياسي « طلوع خراسان »

ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل: اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺷﻮﺷﺘﺮي

دفتر مرکزی: خراسان جنوبي - قاین - خ امام رضا (ع) - جنب بانک کشاورزی مركزي

ایمیل: tolueqaenat[at]yahoo.com

صندوق پستی: 156

دفتر تحريريه: 32525090

دفتر تبليغات: 32531234

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺤﺼﺎري ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان: ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺸﺮ ﺑﯿﻠﺒﻮرد ﻋﺮش ﻃﻼﯾﯽ ﮐﯿﺶ 88546630


***


* «ﻃﻠﻮع خراسان» نشريه‌اي ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮔﺮوه ﯾﺎ ارﮔﺎﻧﯽ، واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

* ﻣﻄﺎﻟﺐ نویسندگان، دﯾﺪﮔﺎه نشريه نمی‌باشد.

* نشريه در وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ رﺳﯿﺪه، آزاد اﺳﺖ.

مطالب پربازدید ماه

ورود اعضا

ورود به بخش کاربری و یا ثبت نام اعضای جدید .

مسیر سایت

  • .:
  • بازدید امروز 1325
  • -
  • بازدید کل 2726372