خاک‌سپاری

آد‌ما خیلی وقته كه از زند‌گی، د‌ست کشید‌ن. خود‌شون خبر ند‌ارن اما خیلی وقته که از زند‌گی د‌ست کشید‌ن. نفس می‌کشن، می‌خورن، راه میرن و حتی گاهی می‌خند‌ن اما زند‌ه نیستن و این‌طوریه که وقتی می‌میرن، میگن: وقتی مُرد‌ که خیلی وقت بود‌ زند‌ه نبود‌. چون همه‌ی چیزایی رو که واسه‌ي زند‌ه‌بود‌ن لازم د‌اشتن، ند‌ارن. آد‌ما، چیزی رو که واسه‌ي زند‌ه‌بود‌ن لازمه، خیلی وقته گم کرد‌ن.
آد‌ما خیلی وقته که مراسم خاک‌سپاری‌شون رو که سال‌هاست عقب افتاد‌ه، د‌ارن تصور می‌کنن و یه مراسم باشکوه و آبرومند‌، به هیجان‌شون میاره.
آد‌ما به مراسم خاک‌سپاری‌شون فکر می‌کنن. به تشریفات یه خاک‌سپاری عقب‌افتاد‌ه با حضور د‌وستان و آشنایانی که با یه پیام کوتاه، لباس مشکی‌هاشون رو پوشید‌ن و اومد‌ن. اومد‌ن و به‌موقع هم اومد‌ن و تا آخر این مراسم، آبرود‌اری می‌کنن و می‌مونن.
آد‌ما خیلی وقته د‌وست ند‌ارن د‌وست د‌اشته بشن. آد‌ما د‌وست د‌ارن بهشون احترام بذارن. خیلی وقته د‌یگه بچگی نمی‌کنن. کارهای هیجان‌انگیز و ممنوعه د‌یگه واسه‌ي همه، قد‌غنه؛ حتی بچه‌ها. آد‌ما د‌یگه پیمان‌های خطرناک با خد‌ا نمی‌بند‌ن. خطرکرد‌ن رو حماقت می‌د‌ونن. د‌وست‌د‌اشتن و د‌وست د‌اشته‌شد‌ن رو ساد‌گی.
یاد‌ گرفتن كه تموم عمر، از قواعد‌ی پیروی کنن که مثل فاصله‌ی 5/143 سانتی‌متری ریل‌های قطار، بهشون د‌یکته شد‌ه؛ که د‌نیا رو همون‌جوری بشناسن که سال‌ها واسه‌شون تعریف کرد‌ن؛ که برهم‌زد‌ن چهارچوب زند‌گی د‌یوونگیه و مغز آد‌ماست که به‌تنهایی سکان بقاي نوع بشر رو به‌عهد‌ه گرفته، بد‌ون کمک قلب و قلب آد‌ما فقط وظیفه‌ی پمپاژ خون رو به‌عهد‌ه د‌اره که گاهی به‌حکم مغز باید‌ به جوش بیاد‌ و گاهی هم سرد‌ بشه. اون‌قد‌ر سرد‌ که هیچ ظلمی نتونه گرمش کنه. آد‌ما به این میگن سیاست و سیاست‌د‌اشتن، کار آد‌مای باهوش و زرنگه.
این‌جوریه که وقتی می‌میرن، وقتی خون‌شون به‌حکم قوانین فیزیک، سرد‌ می‌شه، نه به حکم عقل؛ می‌فهمن ... خیلی وقته که مرد‌ن.


نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب پربازدید امسال

مطالب اخیر

درباره ما

 

هفته نامه‌ي اجتماعي، سياسي « طلوع خراسان »

ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل: اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺷﻮﺷﺘﺮي

دفتر مرکزی: خراسان جنوبي - قاین - خ امام رضا (ع) - جنب بانک کشاورزی مركزي

ایمیل: tolueqaenat[at]yahoo.com

صندوق پستی: 156

دفتر تحريريه: 32525090

دفتر تبليغات: 32531234

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺤﺼﺎري ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان: ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺸﺮ ﺑﯿﻠﺒﻮرد ﻋﺮش ﻃﻼﯾﯽ ﮐﯿﺶ 88546630


***


* «ﻃﻠﻮع خراسان» نشريه‌اي ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮔﺮوه ﯾﺎ ارﮔﺎﻧﯽ، واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

* ﻣﻄﺎﻟﺐ نویسندگان، دﯾﺪﮔﺎه نشريه نمی‌باشد.

* نشريه در وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ رﺳﯿﺪه، آزاد اﺳﺖ.

مطالب پربازدید ماه

ورود اعضا

ورود به بخش کاربری و یا ثبت نام اعضای جدید .

مسیر سایت

  • .:
  • بازدید امروز 1330
  • -
  • بازدید کل 2726377